Klynger og nettverk

Stavangerregionen har viktige klynger og bedriftsnettverk innenfor en rekke områder.

Energi

Norwegian Energy Solutions (NES)

NES har sitt utspring i oljesektoren i Rogaland, med 53 medlemmer. Her er store aktører som Equinor, Norske Shell, National Oilwell Varco, Aibel, Aker Solutions med flere. De ønsker å være en globalt ledende energiklynge ved å videreutvikle og omstille olje- og gassindustrien til fremtidsrettede, bærekraftige energiløsninger. 

Norwegian Offshore Wind

Norwegian Offshore Win er også fra Rogaland, med 51 medlemmer. Bedriftene skal med utgangspunkt i olje- og gassteknologi samarbeide om aktiviteter knyttet til leveranser til offshore vind-markedet.

Digitalisering

Nordic Edge Smart City Innovation Cluster

Stavangerbaserte Nordic Edge Smart City Innovation Cluster har som mål å være en drivende kraft for utviklingen av smartere byer og lokalsamfunn, og bli ledende aktør i Norden innen 2021.

Norwegian Smart Care Cluster

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med mer enn 115 bedrifter og 45 kommuner/offentlige aktører som deltakere. Klyngen har sitt utspring i Stavanger-regionen, men våre medlemmer er i dag fra hele landet og også internasjonalt.

Marin teknologi

Stiim Aqua Cluster

Stiim Aqua Cluster representerer et innovasjonsøkosystem for havbruksrelaterte virksomheter på Sør-Vestlandet. Teknologioverføring er grunnpilaren i Stiim, og skiller seg fra andre havbruksklynger ved å ha en arena hvor sterke teknologimiljøer inne olje- og gass, automasjon og elektronikk, robotikk, maritim avansert mekanisk industri og It, jobber tett sammen med den etablerte havbruksnæringen for å akselerere veksten globalt

Aqua Technology

Aqua Technology er en industriell klynge som kan levere hele stakken av teknologi til akvakultursektoren. Stavanger-området har noen av verdens fremste teknologiselskaper innen offshore og akvakultur. Aqua Technology tar sikte på å kombinere leksjoner fra olje- og gassindustrien til akvakulturvirksomheten.

Industri

Alloyance

The cluster Alloyance was founded in 2016 in order to take on larger projects including a wide range of  areas within the mechanical industry in addition to automation. Its vision is to further develop a unique multidiscipline solution through a one stop concept from one united experienced source and be a preferred partner in larger projects requiring the highest mechanical competence.

Norwegian Tunnel Saftey Cluster

Norwegian Tunnel Safety Cluster har som målsetting å bidra til sikrere tunneler og færre ulykker. Dette er viktig for trafikantene, for brann- og redningsmannskapene, for transportnæringen og hele lokalsamfunn. Skal vi få til dette, må vi samarbeide og vi må lære på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer. Vi har behov for ny teknologi og ny kunnskap. Klyngen skal utvikle en innovative og bærekraftige bedrifter som vil kommersialisere løsninger for bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet.

Nettverk for robotikk og automasjon

Nettverket jobber med å skape synergier mellom bedrifter i Stavangerregionen innenfor robotikk og automasjon. Det jobbes blant med et prosjekt for å realisere en lab i regionen innen fagfeltet.

Andre

Medieklyngen

Opprettelsen av Media City Bergen, hvor en har samlet alle de store medieaktørene i tillegg til medieutdanningen ved UiB og flere under samme tak, har gitt inspirasjon til å tenke langs samme linjer i vår region. Det er derfor tatt initiativ til å utrede en evt samlokalisering. Utredningen skal i tillegg gi oversikt over næringen i vår region.

 

I tillegg til en eventuell samlokalisering, er det satt i gang et arbeid med å etablere et klyngenettverk.

Nytt klyngeinitiativ?

Greater Stavanger er jordmor for nye klynger i Stavangerregionen. Kontakt oss gjerne for en prat, dersom du har et eksiterende initiativ til eller en idé om en ny klynge.

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer