Attraktivitetsanalyse

Telemarksforskning har på oppdrag for Greater Stavanger utarbeidet en helt ny attraktivitetsanalyse for Stavangerregionen. Attraktivitetsanalysen er sammensatt av analyser innenfor temaer som arbeidsplassutvikling, sysselsetting, befolkningsutvikling, boligbygging, utdanningsnivå, verdiskaping, lønnsomhet og nyetableringer.

Analysene er bygget opp som et verktøy hvor det er mulig å se på utviklingen for hele regionen samlet sett, men også i mange tilfeller utviklingen i den enkelte kommune. Det er også mulig å se på ulike tidsperioder dersom det er ønskelig. Dette gjør at partnerkommunen i Greater Stavanger får lett tilgang til mye relevant informasjon for egen kommune. 

For Stavangerregionen samlet sett, viser analysen blant annet at verdiskaping og produktivitet i næringslivet fortsatte å falle i 2017, men faller ikke så mye som i de to foregående årene. Tallene for antall lønnstakere i 2018 viser så langt økende vekst. Næringslivet i Stavangerregionen har fremdeles høyere produktivitet enn gjennomsnittet for landet, selv med en kraftig nedgang de siste årene. Det er i tillegg svært mange nyetableringer i regionen. 

Vekstutsiktene for Stavangerregionen de neste årene er gode. Regionen har en ung befolkning og et stort og mangfoldig næringsliv som fremdeles hevder seg godt. Dersom en også knekker koden for å bli attraktiv som bosted, kan det blir sterk vekst i regionen. Det er potensial for å vokse til over 500.000 innbyggere i 2040. 

Les analysen her

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer