Stavangerregionen som testarena

Aktører fra det offentlige og det private næringsliv samlet seg på Vitenfabrikken i Sandnes for et møte om Testregionen. Gjennom strategisk næringsplan har regionen satt seg som mål å posisjonere seg som pilotregion/testarena blant annet innen innovativ og bærekraftig mobilitet, smartby, helse-og velferdsteknologi og industriproduksjon. 

Kaisa Spilling fra finske Forum Virium fortalte om Helsinkis satsing innenfor smartby, testarenaer og ikke minst innovative innkjøp som skal gjøre det lettere å teste ut ny teknologi innenfor offentlige innkjøpsrammer.

Et godt eksempel på innovative innkjøp og uttesting av ny teknologi finner vi i Gjesdal kommune og prosjektet Fabulos (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems)  som handler om å gå til innkjøp av, demonstrere og integrere førerløse minibusser i det offentlige transportsystemet. Prosjektleder Trond Hansen var på Vitenfabrikken og fortalte om dette spennende EU-prosjektet som varer frem til 2020.

-Dette var et veldig interessant møte og det er utrolig viktig at de forskjellige aktørene i regionen møtes. I dag finnes det allerede mange gode initiativer og prosjekter i vår region. Dersom vi kan sette alle initiativene sammen som en virtuell helhet er vi langt på vei. Men vi må også jobbe videre for å samkjøre initiativene og ikke minst etablere fysike Living Lab områder og fasiliteter hvor aktører kan teste ut og vise frem løsninger. Vi er en region med både byer og landsbygd, med en høy grad av pendling, teknologivennlig befolkning, en svært høy konsentrasjon av ingeniører og med offentlige aktører som vil noe. Dette er et godt utgangspunkt til å bli en ettertraktet testregion, sa Kristin Hetland, mulighetsutvikler i Greater Stavanger og Europakontoret, etter møte.

Møtet er en del av nettverksarenaen Stavanger Smart Region. Prosjekter startet med bakgrunn i at det blant Greater Stavanger sine medlemmer vokste frem et behov for erfaringsutveksling, kompetanseoverføring og samarbeid mellom kommunene i prosjekter knyttet til smartby og næringsutvikling. Stavanger Smart Region har dermed til formål å skape hensiktsmessig samhandling mellom regionens aktører for å bidra til å skape næringsmuligheter innen smarte byer og samfunn. 

Nettverksarenaen er et samarbeid mellom Greater Stavanger, Stavangerregionens Europakontor (SrE) og Nordic Edge Smart City Cluster hvor Greater Stavanger er prosjektleder. Hensikten er sørge for gode koblinger til Europa for prosjektutvikling og læring, samt tett dialog med næringslivet gjennom deltakelse av klyngens medlemmer. 

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer