Regjeringen må hjelpe ONS.

Smittevernsituasjonen gir utfordringer for befolkningen så vel som næringslivet, og for Stiftelsen ONS er dette blitt en dramatisk situasjon på grunn av avlyst aktivitet.

Det er spesielt dramatisk for ONS som bare arrangeres hvert annet år og dermed ikke omfattes av de støtteordningene som stortinget har vedtatt. 


Greater Stavanger har sendt et brev til Olje- og Energiminister Tina Bru og Næringsminister Iselin Nybø, hvor regjeringen oppfordres til å sørge for at det legges til rette for at ONS og tilsvarende konferanser og utstillinger kan overleve og videreutvikles til beste for næringslivet. 


«Greater Stavanger har vært utstiller på ONS siden 2006 og erfart hvilke enorme synergier arrangementet utløser. ONS sitt nettverk og viljen de har til å dele og involvere er imponerende, det har helt kalt vært med på styrke næringsutviklingsarbeidet i regionen. Fokuset ONS har hatt på energiomstilling og fornybar har vært et enormt løft og posisjonerer ONS som fremst blant alle de store energimessene og konferansene», sier daglig leder i Greater Stavanger, Kristin Reitan Husebø.


Greater Stavanger beskriver ONS som Norges fremste utstillingsvindu som energinasjon. ONS har via sin unike modell utviklet seg til en av verdens ledende energimøteplasser. ONS er et av Norges sterkeste varemerker i en energiverden under kraftig press hvor industrien, økonomien og fremdriften i energitransformasjonen har et større behov for møtesteder som dette enn noensinne. 


«Vi observerer at noen stiller spørsmål ved om det nødvendigvis er ONS som trenger å stå bak en norsk energimøteplass. ONS sitt merkevarenavn og nettverk er utviklet over flere tiår, og kan ikke uten videre erstattes av andre dersom man ser for seg at det skal etableres en ny energimesse som spydpsiss for energisektoren. En slik påstand faller i tilfelle på sin egen urimelighet» sier Husebø


Å kunne hjelpe ONS gjennom denne situasjonen vil ha stor betydning for Norge som energinasjon langt utover olje og gass. Norge har ikke råd til å tape den posisjonen som ONS har skapt for energinasjonen ute i verden. For Stavangerregionen vil dette være et ekstra smertelig tap, da ONS også er en pådriver for omstilling til et mer bærekraftig samfunn.


Les hele brevet til ministrene her
 

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer