Næringslivet trenger tiltak som opprettholder investeringer

Korona- og oljepris krisen gir store utfordringer for næringslivet i regionen vår. Likevel er det ikke snakk om noen «oljesmell» enda ifølge Atle Blomgren ved forskningsinstituttet NORCE. 

NORCE har på oppdrag fra Greater Stavanger, Haugaland Vekst, Stavanger og Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune utført en undersøkelse for å kartlegge «effekter på næringslivet og behov for tiltak under korona- og oljepriskrisen 2020.» De første resultatene av undersøkelsen ble presentert onsdag 29. april i det første møtet i et nytt partnerforum Greater Stavanger har opprettet for sine medlemmer. 

Les mer om undersøkelsen her

Stavangerregionen ikke hardest rammet. 
Undersøkelsen viser at arbeidsledigheten i Rogaland er under landsgjennomsnittet og langt under ledigheten i Oslo. Dette skyldes i hovedsak at regionen har en relativt stor matnæring som gjør det godt og relativt lite husholdningsrettet tjenesteyting og overnatting/serveringsnæring sammenlignet hovedstaden. Ifølge Blomgren er oljeleverandørnæringen så langt ikke ekstremt sterkt rammet av korona-krisen, men om det ikke tas grep, vil dette fort endre seg.

Norges evne til vekst og grønn omstilling svekkes.  
Hovedfunnene i undersøkelsen viser at tiltak mot etterspørsel/likviditetseffekter er viktig å få på plass hvis ikke Norges evne til vekst og grønn omstilling skal svekkes over tid. 


Undersøkelsen ba bedriftene svare på hvilke tiltak som vil ha størst krisereduserende effekt. De to klart viktigste offentlige tiltakene så langt er endringene i permitteringsregelverket og den midlertidige reduksjonen i arbeidsgiveravgift. Andre viktige tiltak er Norges Banks kutt i styringsrenten og ordningen med kompensasjon for unngåelige faste kostnader.


I tillegg har de spurte bedriftene kommet med forslag til konkrete tiltak de mener vil stimulere investeringer og styrke bedriftene. Blant disse er utsettelse/reduksjon av skatter og avgifter, lønnstilskudd fremfor permitteringsordninger og økte investeringer på norsk sokkel de viktigste tiltakene det pekes på. Oljeleverandørene er i denne situasjonen mer opptatt av overlevelse en omstilling. 

Norske privateide selskap spesielt utsatt
Ifølge undersøkelsen er det ventet at det blir en lang innhenting før aktiviteten er tilbake til normalen. Spesielt i olje- og gass industrien forventes det at det vil ta lang tid før man har hentet seg inn i igjen. «Her kan det fort være snakk om 2 år frem i tid» sier Blomgren og viser til en av de intervjuede som sier at "det går mye raskere å stenge ned enn å starte opp"


Et annet funn er at det er de norsk privateide selskapene som er i stor fare for økonomiske problemer på grunn av koronakrisen. Blomgren mener disse er mer utsatt fordi de har mindre egenkapital enn ressurssterke utenlandsk- og offentligeide selskaper. Det er kanskje også de privateide norske selskapene som er viktigst for den grønne omstillingen, legger han til. 

Last ned presentasjonen til NORCE her: Korona/oljepris-krisen 2020: Effekter på næringslivet i Rogaland og behov for tiltak. 
 
 

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer