Næringsklynger fra Rogaland tatt opp i fornyet klyngeprogram.

Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og tunnelklyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster har fått ny status som Arena-Pro medlemmer i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Fem nye år med støtte
Som Arena-Pro medlemmer vil begge klyngene får støtte i fem nye år til å videreutvikle og bygge et norsk næringsliv i disse bransjene. Til sammen vil klyngene motta 60 millioner kroner til klyngemiljøene som begge har base i Rogaland. Det betyr to klynger med 6 millioner kroner hver i fem år. 


Norwegian Smart Care Cluster har vært Arena-klynge i fem år og utvikler norsk helseindustri gjennom bærekraftige løsninger som gir bedre liv for brukerne og kostnadseffektive leveranser av helse- og omsorgstjenester. Klyngen består av 123 bedrifter og 19 offentlige aktører fra hele landet, men hovedtyngden er i Stavanger.

«Fra idé til marked» var visjonen de første fem årene, et mål som nå er nådd. For de neste fem er det industribygging, kapital og skalering nasjonalt og internasjonalt under slagordet «fra marked til industri» som gjelder. Greater Stavanger bidrar til arbeidet i klyngen hvor vi både er medlem og representert i styret. 

Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) er en nasjonal klynge med nærmere 120 medlemmer som gjennom omstilling, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling bidrar til utvikling av sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur. De første tre årene har klyngen i hovedsak jobbet med tunneler, nå blir det økt fokus på vei, bane og bro.

Klyngeprogram med formål om verdiskaping
Innovasjonsprogrammet for næringsklynger er drevet av innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. Programmet er statlig finansiert og skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon.

Gjennom programmet kan klyngene søke om Arena og Arena-pro status. Til sammen ble åtte klynger tatt opp i det nye programmet, deriblant helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og tunnelklyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster, begge som Arena-Pro klynger.

Hele pressemeldingen fra Innvasjon Norge kan leses her og mer om klyngeprogrammet finnes her.


 

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer