Havvindskonferansen 2019

Greater Stavanger har i samarbeid med Norwegian Offshore Wind Cluster arrangert Havvindskonferansen 2019. Konferansen ble avholdt 16 september i Oslo. Under konferansen ble rapporten Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind presentert.

Rapporten er laget av Menon Economics på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind klyngen i samarbeid med Eksportkreditt Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, GCE NODE, Haugaland Vekst og Greater Stavanger med Stavanger Kommune.  

Det er første gang en kartlegging av verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind er gjennomført her til lands.
At konferansen ble avholdt i Oslo ga muligheten for å presentere rapporten for et viktig publikum som ikke nås like lett i Stavangerregionen.  

Flytende havvind kan bli norsk milliardindustri

Flytende havvind kan skape verdier på opptil 117 milliarder kroner og en sysselsettingseffekt på 128 400 årsverk i Norge over en 30-års periode i følge rapporten fra Menon. Dette verdiskapingspotensialet avhenger likevel av om det er vilje til å utnytte den ledende posisjonen som Norge har for flytende havvindsløsninger. 

Hjemmemarked en betingelse for suksess

Rapporten peker på 4 viktige kriterier for å lykkes videre:

• Et hjemmemarked som legger til rette for å etablere en verdikjede
•  Å være tidlig ute for å skape konkurransefortrinn for norsk industri når teknologien en gang blir kommersielt konkurransedyktig.
• En visjon og strategi fra myndighetene som også er forutsigbar.
• Et tilpasningsdyktig virkemiddelapparat som fremmer læring og bidra til at norske aktører kan skape seg et fortrinn. 

Menon peker på flytende havvind som et av de får markedene som vil kunne overta noe av potensialet, i form av arbeidsplasser og verdiskaping, som norsk olje og gassteknologi har i dag. Erfaringen norsk industri har fra Petromaritim sektor er langt på vei grunnlaget for at Norge og Stavangerregionen skal kunne hevde seg i dette markedet. I 2009 bygget norske aktører verdens første pilotprosjekt innen flytende havvind, Hywind Demo. I dag planlegger Equinor å bygge ut en flytende havvindpark på Tampen-feltet. Dette prosjektet vil kunne bidra til å legge grunnlaget for å utvikle en norskbasert industri på veien mot en kommersialisering av flytende havvindteknologi men Hywind Tampen alene vil ikke være tilstrekkelig for å opparbeide seg nok erfaring for å kunne konkurere på et internasjonalt marked.

– Norge er avhengig av et aktivt hjemmemarked på norsk sokkel for å kunne etablere en verdikjede av leverandører, bygge kompetanse og kunnskap, skaffe referanseprosjekter som grunnlag for eksport, og ha en arena for å teste ut nye løsninger. Akkurat som vi har gjort i oljebransjen for å bygge opp en verdensledende offshore- og maritim næring, sier Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Ingen politisk avklaring 

-Havvind er kanskje verdens største klimatiltak og Norge skal gjøre det vi er gode til, vi skal nok en gang lage industri av en naturressurs uttalte Lier Hansen. Han viser at det er stor interesse og vilje til å gjøre Norge til en ledende nasjon på havvind.Industrielle aktører som  ønsker å investere i havvind etterspørr tydelige signaler fra myndighetene om at de ønsker å etablere en industri for flytende havvind i Norge. Videre etterlyser industriaktørene en helhetlig og eksplisitt strategi fra norske myndigheter.

Under konferransen ble det avhold paneldebatt hvor flere sentrale politikere og innledere diskuterte situasjonen. Gjennom debatten fremkom det få skillelinjer på tvers av partiene som var representert, og dermed kom det ingen avklaringen på hva regjeringen konkret tenker å gjøre for videreutvikling av vindkraft i Norge.

Les mer om rapporten og last den ned i sin helhet her.

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer