Greater Stavanger får gode tilbakemeldinger fra næringslivet

NORCE har på oppdrag fra Greater Stavanger gjennomført brukerundersøkelsen -industri og næringsliv for 2019,  hvor aktører i regionens næringsliv har svart på spørsmål vedrørende nytteverdi og kvaliteten av Greater Stavangers aktiviteter. 

Resultatene viser at hele 91,4 prosent av respondentene opplever kvaliteten av Greater Stavanger sine aktiviteter som høy. I tillegg opplyser 21 selskaper at deltakelse i Greater Stavanger sine aktiviteter har ført til nye kontrakter.


Høy nytteverdi av Greater Stavanger
I årets undersøkelse ble bedriftene spurt om å vurdere nytteverdien av å delta i aktiviteter i regi av Greater Stavanger. Her svarte 79 prosent at de opplever nytteverdien som høy. Hovedtyngden blant bedriftene som opplevde høy nytteverdi svarer at de har god kjennskap til Greater Stavanger.  

 


Gjennom undersøkelsen er det tydelig at anledning til å utvide nettverk og bygge nye relasjoner er det viktigste Greater Stavanger tilfører bedriftene. Greater Stavangers aktiviteter er også pekt på som viktige arenaer for å tilegne seg ny kunnskap.
En respondent peker blant annet på Greater Stavanger som en god støttespiller for å drive og utvikle næring på tvers av kommunegrensene. 


"Jeg opplever at GS har kompetente og engasjerte medarbeidere med drive og gjennomføringsevne. Som en liten aktør i en liten kommune er det svært nyttig å kunne støtte seg på GS når det gjelder å finne frem til de rette personene i andre kommuner, fylket, Innovasjon Norge og andre offentlige aktører. En kjemperessurs!"
-Tilbakemelding fra næringsaktør


Det påpekes også at Greater Stavangers aktiviteter i forlengelse av Investin Stavanger Region prosjektet er nyttige for å danne nettverk og etablering i regionen. 


"Rask respons, god informasjon og flott nettverk for utenlandske bedrifter som vurderer å komme til regionen."
-Tilbakemelding fra næringsaktør

"Bistand fra Greater var veldig nyttig for oss til screening og knytte kontakter i forbindelse med tomtevalg for industrietablering"
-Tilbakemelding fra næringsaktør
 

Brukerundersøkelsen- industri og næringsliv hadde 103 respondenter, som tilsvarer en svarprosent på 49 prosent. 

Last ned hele undersøkelsen her

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer