Gode resultater for årets Norway2OTC

Spørreundersøkelsen for årets delegasjonsreise til OTC i Houston er nå ferdig. Resultatene viser svært fornøyde delegater med høy måloppnåelse. Hele 97,5 % av delegatene oppgir å ha oppnådd sin målsetting på en god, svært god eller særdeles god måte. I tillegg opplyser 51,8% at reisen ledet til konkrete kontrakter eller avtaler.

Delegasjonen hadde 273 påmeldte delegater og kun en gang tidligere har delegasjonen hatt flere påmeldte. Dette kan forklares med bedre tider i industrien, men også at Norway2OTC har opparbeidet seg et godt rykte som en god møteplass med sterkt faglig program. I tillegg var Norwegian Energy Solutions (NES) med som ny partner. En grov fordeling av delegatene viser at 74% var fra næringslivet, 5% fra FoU og 21% fra offentlig sektor. Det betyr en moderat økning i andelen fra FoU, noe som er positivt med tanke på kompetansedimensjonen i delegasjonen. Flere programpartnere i Norway2OTC betyr også at det faglige programmet blir stadig bedre og mer omfattende. 

Hele 97,5 % av delegatene oppgir å ha oppnådd sin målsetting på en god, svært god eller særdeles god måte. 

-    Det er utrolig inspirerende å se at måloppnåelsen blant delegatene er så høy, sier Felix Laate, prosjektleder i Greater Stavanger. - Dette viser at vi i all hovedsak treffer godt med innretningen på arrangementet.

Konkrete avtaler og internasjonale kontakter

51,8% oppgir at reisen ledet til konkrete kontrakter eller avtaler. Dette er en framgang på 5% i forhold til i fjor. Delegasjonsreisen har en viktig funksjon med å hjelpe bedrifter ut i verden. Det viser seg at mange av de nye avtalepartnere er lokalisert utenfor Norges grenser. Delegatene fikk i gjennomsnitt ni nye nasjonale og åtte nye internasjonale kontakter. Dette er en klar framgang i forhold til i fjor, spesielt når det gjelder internasjonale kontakter.

-    Dette viser at ved å være en del av en større delegasjon, oppnår delegatene gode muligheter for å få både nasjonale og internasjonale kontakter som videre kan føre til gode forretningsmuligheter, sier Laate.

Nettverk er viktig

Undersøkelser viser at muligheten til å bygge og utvikle nettverk, er det delegatene opplever at de har mest utbytte av ved å være en del av delegasjonen. Hele 92,3% av delegatene oppgir nettverk som en av målsetningene ved å delta på arrangementet. 

 

Her kan du se årets program og her finner du presentasjonene fra det det tradisjonelle frokostseminaret.

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer