Næringslivet og koronaviruset

16. juni er det registrert 13.568 helt arbeidsledige i Rogaland, tilsvarende 5,3 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 673 personer siden forrige uke. I tillegg til de 13.568 helt arbeidsledige er det 11.781 som jobber delvis og 778 på tiltak. Det vil si at det er 26.127 arbeidssøkere i Rogaland 16. juni. 

På landsbasis er det 151.470 helt arbeidsledige, tilsvarende 5,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 8.733 siden forrige uke. Fortsatt er det Oslo som har høyest andel helt arbeidsledige i landet med 7,1 prosent, etterfulgt av Viken med 5,8 prosent. Nordland har lavest ledighet med 3,9 prosent helt arbeidsledige.
 

Figur 1: Utvikling i bruttoledighet og helt arbeidsledige i Rogaland og helt arbeidsledige i landet desember 2016 –16. juni 2020. Kilde: NAV

 

Ledigheten har gått ned i de aller fleste partnerkommunene fra forrige uke. Ledigheten er høyest i Sola, Stavanger og Sandnes 
og lavest i Kvitsøy, Hjelmeland og Hå. 
 

Figur 2: Helt ledige i partnerkommunene i Greater Stavanger ved utgangen av 9 juni og 16. juni 2020. Kilde: NAV

 

 

Her finner du en rekke nyttige linker til informasjonen offentlige- og interesseorganisasjoner bidrar med vedrørende Korona-situasjonen.

Nyttig informasjon fra kommuner: 

Informasjon fra sentrale myndigheter:

Informasjon fra andre:

 

Utfordringer for energisektoren i Stavangerregionen 

Stavangerregionen er svært avhengig av energisektoren. I Sola, Stavanger, Sandnes og Eigersund er mer enn 20 % av arbeidsplassene knyttet til energisektorens verdikjede. Dagens situasjon vil etter hvert bli svært krevende for mange virksomheter i denne sektoren.

Med utgangspunkt i  korona situasjonen har Greter Stavanger utarbeidet et notat som oppsumerer utfordringene for energisektoren i regionen fremmover. 

Les notatet her

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer