Næringslivet og koronaviruset

Arbeidsmarkedet per 30.04 2020

Ved utgangen av april er det registrert 22.658 helt arbeidsledige i Rogaland, tilsvarende 8,9 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 2.397 personer siden utgangen mars da andelen helt arbeidsledige var 10,7 prosent. En stor andel av de helt ledige er permitterte arbeidssøkere som i utgangspunktet har en jobb å komme tilbake til. I tillegg er 11.855 personer registrerte som delvis uten arbeid i fylket.

På landsbasis er det 269.000 helt arbeidsledige, tilsvarende 9,6 prosent av arbeidsstyrken. Oslo har høyest andel helt arbeidsledige i landet med 12,5 prosent, etterfulgt av Viken med 10,0 prosent. Nordland har lavest ledighet med 7,7 prosent helt arbeidsledige.
 

Oversikt ledighet i Rogaland pr. 30 april

Figur 1: Utvikling i bruttoledighet og helt arbeidsledige i Rogaland og helt arbeidsledige i landet oktober 2016 – 21. april 2020. Kilde: NAV

Alle partnerkommunene har hatt en nedgang andelen helt arbeidsledige fra mars til april. Ledigheten er fremdeles høyest i Stavanger, Sandnes og Sola, mens Kvitsøy, Hjelmeland og Hå har lavest ledighet. 

 

Oversikt ledighet i Grater Stavanger pr. 30 april

Figur 2: Helt ledige i partnerkommunene i Greater Stavanger mars og  april 2020. Kilde: NAV

For mer info se pressemelding fra NAV

 

Her finner du en rekke nyttige linker til informasjonen offentlige- og interesseorganisasjoner bidrar med vedrørende Korona-situasjonen.

Nyttig informasjon fra kommuner: 

Informasjon fra sentrale myndigheter:

Informasjon fra andre:

 

Utfordringer for energisektoren i Stavangerregionen 

Stavangerregionen er svært avhengig av energisektoren. I Sola, Stavanger, Sandnes og Eigersund er mer enn 20 % av arbeidsplassene knyttet til energisektorens verdikjede. Dagens situasjon vil etter hvert bli svært krevende for mange virksomheter i denne sektoren.

Med utgangspunkt i  korona situasjonen har Greter Stavanger utarbeidet et notat som oppsumerer utfordringene for energisektoren i regionen fremmover. 

Les notatet her

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer