Næringsarealer

Stavangerregionen har næringsarealer som passer for alle typer næringsvirksomhet. I regionen finnes tilrettelagte arealer både for små og store kontorbedrifter og for industribedrifter som trenger lite eller mye plass.  

Det har vært anerkjent at bedrifter innen ulike bransjer har ulike behov. Det har derfor vært et strategisk fokus på at gode og varierte næringsarealer er en viktig konkurransefaktor for å tiltrekke bedrifter til regionen.
Regionen kan derfor samlet sett tilby et bredt utvalg av næringsarealer som matcher behovene innenfor de fleste bransjer.

Cookies help us create a good experience. By using our website, you agree to our use of cookies.
OK Learn more