Smartkommune - Heldagssamling 2019

Smartkommune er et samarbeidsprosjekt mellom 14 kommuner i Stavangerregionen, innen arealplan, byggesak, geodata og utbyggingsavtaler. Samarbeidet startet i 2005, og er en del av Greater Stavanger sitt arbeid med tilrettelegging for næringsvirksomhet.

Kommunene i Stavangerregionen ønsker å gi tjenester av høy kvalitet til næringsliv og innbyggere. For utbyggere som gjennomfører prosjekter i flere kommuner så handler dette blant annet om å møte felles rutiner, krav og skjemaer uavhengig av hvilken kommune de gjennomfører prosjekter i. For innbyggere handler det blant annet om å kunne levere søknader og følge søknadsprosesser på en enkel og effektiv måte.

Cookies help us create a good experience. By using our website, you agree to our use of cookies.
OK Learn more