Smartkommune - Heldagssamling 2019

Smartkommune er et samarbeidsprosjekt mellom 14 kommuner i Stavangerregionen, innen arealplan, byggesak, geodata og utbyggingsavtaler. Samarbeidet startet i 2005, og er en del av Greater Stavanger sitt arbeid med tilrettelegging for næringsvirksomhet.

Kommunene i Stavangerregionen ønsker å gi tjenester av høy kvalitet til næringsliv og innbyggere. For utbyggere som gjennomfører prosjekter i flere kommuner så handler dette blant annet om å møte felles rutiner, krav og skjemaer uavhengig av hvilken kommune de gjennomfører prosjekter i. For innbyggere handler det blant annet om å kunne levere søknader og følge søknadsprosesser på en enkel og effektiv måte.

Program (foreløpig):

08.30 - 09.00
Registrering og kaffe

09.00 - 12.30
Fellesprogram

09.00 - 09.05
Velkommen til heldagssamling
Kristin Barvik, Kommunaldirektør Innovasjon og digitalisering i Sandnes kommune og leder av styringsgruppen for Smartkommune

09.00 - 09.30
Én digital offentlig sektor: Regjeringens digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategien og hvordan KS jobber i forhold til denne!
Astrid Øksenvåg, Avdelingsdirektør forskning, innovasjon og digitalisering i KS


09.30 - 09.50
Digi Rogaland + Smartkommune = Sant? 
– Hva betyr dette for oss?

Rune Hauge, direktør DigiRogaland og Kristin Barvik, Kommunaldirektør Innovasjon og digitalisering i Sandnes kommune og leder av styringsgruppen for Smartkommune

09.50 - 10.20
Hvordan jobber Trondheim kommune med Innbyggerinvolvering 
v/ Ragna Fagerli, Byplansjef Trondheim kommune 

Summing 10 min 

10.30 - 10.45
Pause

10.45 - 11.35
Er tilliten til forvaltningen under press? - Hvordan kan den styrkes?
Lars Helle, Sjefsredaktør, Stavanger Aftenblad
Inger Lise Erga, Leder for utvalg for byutvikling i Sandnes kommune for Frp
Merete Skogland, Avdelingsleder arkitektur og byutvikling, Rambøll Norge AS

11.35 - 12.00
Faglig samhandling mellom siloer 
- Tanker om og erfaringer fra tverrfaglig samarbeid innen teknisk forvaltning i Haugesund kommune 

Kristian Resset, digitaliseringskoordinator, Haugesund kommune 25 min

12.00 - 13.00
Lunsj

13.00 - 15.00
Parallelseminarer 

Seminar A
Hvordan jobbe geodata i en klimakontekst?

Seminar B
Den gode måten å eplehagefortette, finnes den?

Seminar C
Hvordan jobbe mer effektivt med tilsyn på tvers av fagmiljøene i kommunen

Cookies help us create a good experience. By using our website, you agree to our use of cookies.
OK Learn more