Velkommen til Greater Stavanger

Greater Stavanger arbeider for å skape flere arbeidsplasser og et bredere næringsgrunnlag i Stavangerregionen. Vi ser muligheter og innsatsen vår er forankret i regionens strategiske næringsplan, slik at vi leverer på regionens faktiske behov og muligheter. Våre prosjekter gjennomføres i tett samarbeid med industri og næringsliv, forskningsmiljøer og offentlig sektor - både lokalt og internasjonalt. På den måten bidrar vi til å legge forholdene best mulig til rette for langsiktig konkurransekraft og verdiskaping.

Les mer

Norway2OTC frokostmøte

Statssekretær åpnet årets frokostmøte under OTC med å peke på de store mulighetene og utfordringene energibransjen står ovenfor.

Les mer

Norway2OTC frokostmøte

Les mer

Regional helsestudietur til Houston og Austin

En vellykket utvikling av Ullandhaugområdet med bygging av nytt sykehus og styrking av helsefaglige utdanninger kan gi synergier og muligheter både innen utdanning, forskning og næringsutvikling innen helsenæringene. En slik styrking av regionens tyngde som senter for helseutdanning, forskning og innovasjon, vil kunne bidra til en viktig diversifisering av næringsgrunnlaget i Stavangerregionen.

Les mer

Regional helsestudietur til Houston og Austin

Les mer

Regional deltakelse på verdens største industrimesse

I begynnelsen av april besøkte Greater Stavanger Hannover-messen hvor digitalisering, industri 4.0, innovasjon, robotikk og mobilitet var sentrale tema. 
 

Les mer

Regional deltakelse på verdens største industrimesse

Les mer

Internasjonal interesse for regionens verdiskaping av petroleumsressurser

Som en del av Petrad sitt kurs om norsk petroleumssektor arrangerte Greater Stavanger en safari i Stavanger-regionen for deltakere fra syv afrikanske land. Målet var å vise hvordan regionen har klart å skape arbeidsplasser og velferd fra 1965 når første lisens ble tildelt. 

Les mer

Internasjonal interesse for regionens verdiskaping av petroleumsressurser

Les mer
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer