Rådgivende styre

Greater Stavanger er opptatt av å omsette ord til handling. Strategisk næringsplan er hele regionens plan og vi ønsker å legge best mulig til rette for at det brede engasjementet i utarbeidelse blir omsatt til bred innsats i gjennomføringen av planen. Regionens omstillingsagenda må opprettholdes slik at vi sikrer langsiktig konkurransekraft og verdiskaping.

Som en del av dette vil vi opprette et rådgivende styre for oppfølging og gjennomføring av Strategisk næringsplan bestående av ca 10 personer. I tillegg vil 5 næringsrettede arbeidsgrupper bli videreført, som beskrevet i figuren under.

Det rådgivende styret vil bestå av ledere for arbeidsgruppene innen Kompetanse, Nyskaping, Attraktivitet, Infrastruktur, Internasjonalisering, Offentlige tjenester, Reiseliv og de 5 næringsrettede arbeidsgruppene.

Mandatet:

  • Ha overordnet fokus på oppfølging av de strategiske grepene og tiltakene i Strategisk næringsplan. Herunder følge regional utvikling, bla basert på et sett med verdiskapingsindikatorer som er under utarbeidelse.
  • Fungere som en pådriver for at de strategiske grepene og tiltakene blir gjennomført.
  • Ha fokus på å identifisere eventuelle hindre for at grep eller tiltak blir gjennomført.
  • Eventuelt bidra til å justere tiltakene under de respektive strategisk grepene dersom det er behov for det.

Medlemmer:

Ragnar Tveterås, UiS

Anne Iren Selnes, UiS

Bodil Sivertsen, Sandnes kommune

Harald Minge, Stavanger regionen næringsforening

Elisabeth Saupstad, Region Stavanger

Kyrre Knudsen, SpareBank 1 SR-Bank

Olav Røysland, Selvstendig næringsdrivende

Leif Johan Sevland, ONS

Steinar Madsen, tidligere Risavika Havn

Ragnhild Espeland, Innovasjon Norge

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer