To nye næringsklynger i regionen

Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge annonserte 8.november at Norwegian Energy Solutions og Norwegian Offshore Wind er tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. 

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen offentliggjorde navnene på de nye klyngene som går inn som Norwegian Centres of Expertise (NCE). Han er klar på at klyngene er viktige for utviklingen av næringslivet i Norge: -Jeg vil gratulere de nye klyngene! Vi vet at bedrifter som er med i klynger jobber mer på tvers, har høyere sysselsetting, økte salgsinntekter og større verdiskaping enn bedrifter som ikke er med i klynger. De er med på å skape og trygge arbeidsplasser i hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Innvasjon Norge.

- Vi må være ett skritt foran konkurrentene våre. Næringsklyngene bidrar til samarbeid, utveksling av kunnskap og innovasjon. De styrker den regionale utviklingen, og legger grunnlag for etablering av nye arbeidsplasser og bedrifter. Vi har derfor store forventninger til klyngene som er tatt opp i programmet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. 

Norwegian Energy Solutions (NES) har sitt utspring i oljesektoren i Rogaland, med 53 medlemmer. Her er store aktører som Equinor, Norske Shell, National Oilwell Varco, Aibel, Aker Solutions med flere. De ønsker å være en globalt ledende energiklynge ved å videreutvikle og omstille olje- og gassindustrien til fremtidsrettede, bærekraftige energiløsninger. 

- Vi har dårlig tid. FN bærekraftmål og energibransjen grønne skifte er en driver for klyngesamarbeidet. Verden trenger nye energiløsninger, og vi tror denne regionen har gode forutsetninger for å levere svar. Dette er ikke et kretsmesterskap. Det er et verdensmesterskap, sier Tor Erling Arnesen, styreleder i NES.

 

Tor Arnesen, styreleder i NES og Egil Aanestad, daglig leder i NES

Norwegian Offshore Wind er også fra Rogaland, med 51 medlemmer. Bedriftene skal med utgangspunkt i olje- og gassteknologi samarbeide om aktiviteter knyttet til leveranser til offshore vind-markedet.

 

Frank Emil Moen, Jennifer Barwick og Arvid Nesse fra Norwegian Offshore Wind

- Dette er en svært god nyhet, sier Birger Haraldseid i Greater Stavanger som har vært med i arbeidsgruppene til de to klyngene.- Dette er viktig for det videre arbeidet til klyngene, det er viktig for næringsutviklingen i regionen og det er med på forsterke vår posisjon som ledende energiregion, sier Haraldseid.

Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer