Regionens næringsliv gir innspill til regjeringens dronestrategi

Greater Stavanger har ledet arbeidet med å gi et felles innspill fra sentrale aktører i regionen til regjeringens dronestrategi. Formålet er at innspillet skal være nyttig i det videre arbeidet og at Stavangerregionen kan være tettere involvert når veien videre skal utredes.

-Omfanget og bredden med aktører innenfor dronesegmentet i regionen er imponerende med sterke tilknytninger til luftfartsklyngen og energisektoren, sier Birger Haraldseid, mulighetsutvikler i Greater Stavanger. – Det er derfor veldig naturlig at vår region ønsker å bidra i det videre nasjonale arbeidet med droneteknologi. Målet med vårt innspill er å bidra til å komplettere strategien med ny informasjon. 

Innspillet fra Stavangerregionen er et resultat av en workshop og dialogrunde med offentlige og private aktører som jobber med teknologiutvikling, tjenestetilbud og operasjon av droner. Fellesnevner er at de er lokalisert i Stavangerregionen, og har sitt marked både nasjonalt og internasjonalt med stor suksess.

Bruk av droner er en del av fremtidens løsninger på en rekke områder. Mulige bruksområder og produkter utvikles nå raskere enn regelverket klarer å fange opp. Regionens innspill til regjeringens dronestrategi peker på at selv om den dekker mange aspekter ved denne utviklingen, reflekterer den ikke det mangfoldet som finnes i aktørbildet og de mulighetene som Norge kan skape innenfor utvikling av teknologi og tjenestetilbud.

-Vi mener at Rogaland og Stavangerregionen er godt plassert til å ta en posisjon i den framtidige norske droneindustrien, sier Haraldseid. – Flere ledende droneoperatører i Norge er lokalisert i Stavangerregionen og regionen har høy teknologikompetanse innenfor luftfart, IT og energisektor. I tillegg har Stavangerregionen en geografi som gir nær tilgang til hav, fjord, bebygde områder og høyfjell. Det finnes et stort og veletablert helikoptermiljø, som nok er den delen av luftfarten som har størst synergier inn mot kommersielle droner.  

Innspillet peker på at Norge og en raskt voksende droneindustri er ikke tjent med ett kompetansesenter som med enkelte unntak er langt fra både kunder og utviklingsmiljø. Norge trenger kompetansenoder der hvor det finnes fagmiljø på utviklings, operatør og kundesiden. Stavanger Lufthavn Sola og Stavangerregionen er svært godt posisjonert for å være ett av disse.

Følgende bedrifter og organisasjoner har deltatt i utarbeidelsen av, og stiller seg bak dette innspillet til regjeringen sin dronestrategi.  De vil også ha en rolle i det nettverket som er under etablering for droneteknologi i Stavangerregionen:  

  • Greater Stavanger
  • Næringsforeningen i Stavangerregionen 
  • Rogaland Brann og Redningstjeneste
  • Nordic Edge Smart City Innovation
  • Universitetet i Stavanger
  • Norwegian Tunnel Safety Cluster
  • Nordic Unmanned
  • Ehang Norway

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer