Norway Pumps & Pipes og HelseCampus Stavanger inngår samarbeidsavtale.

Mandag 3. februar 2020 har Norway Pumps & Pipes og HelseCampus Stavanger inngått en samarbeidsavtale for å styrke arbeidet for å fremme nyskaping og innovasjon på tvers av helse -og omsorgssektoren og andre fagmiljøer. 

 

Styreleder for Norway Pumps & Pipes, Kristin Reitan Husebø og prosjektleder, Thor Ole Gulsrud skriver sammen med prosjektleder for HelseCampus Stavanger, Ragne Farmen, under på samarbeidsavtalen i HelseCampus Stavanger sine lokaler i Innovasjonsparken i Stavanger. 

Felles mål om nyskaping og innovasjon innen helsesektoren
Hovedaktiviteten til både HelseCampus Stavanger og Norway Pumps & Pipes er å skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskaping og innovasjoner på tvers av fagmiljøer.

 HelseCampus Stavanger skal jobbe med strukturer, prosess og forbedre arbeidsmåter innen helse-og omsorgssektoren sier prosjektleder i HelseCampus Stavanger, Ragne Farmen.  Hun understreker at det  i dette arbeidet er  svært relevant å overføre kunnskap og erfaringer fra industri og produksjon.

- HelseCampus Stavanger er opptatt av overganger i helsetjenester, og hvordan overføre kunnskap. Her har Norway Pumps & Pipes gjennom flere år vært en møteplass for industri og helse, og er derfor en ideell samarbeidspartner for oss, sier Farmen.

Gjennom samarbeidet ønsker partene å oppnå økt profilering av begge initiativene, samt et tettere samarbeid om arrangementer, og at disse vil foregå på en felles møteplass, i hovedsak HelseCampus Stavanger. 

Forsterker innovasjon innen helse
Styreleder i Norway Pumps & Pipes, Kristin Reitan Husebø, er klar på at HelseCampus Stavanger er en strategisk viktig sammarbeidspartner.  

- Vi ser frem til å kunne samarbeide om fremtidige aktiviteter og benytte de spennende fasilitetene som er under bygging. Dette vil kunne bidra til å forsterke innovasjon og utvikling på helseområdet i vår region sier Reitan Husebø.

Felles arrangement om sikkerhet
Også  Thor Ole Gulsrud, prosjektleder for Norway Pumps & Pipes er fornøyd med avtalen som er inngått. 

-Med åpningen av HelseCampus Stavanger har regionen fått en kjempeflott arena som kan legge til rette for møter mellom aktører på tvers av helse og annen industri. Norway Pumps & Pipes gleder seg over å kunne planlegge kommende arrangement i samarbeid med HelseCampus Stavanger, sier Gulsrud. 

Det første arrangementet i felles regi er allerede planlagt. Denne gangen i samarbeid med forskningsnettverket for helse og teknologi ved UiS.  Temaet for møtet er sikkerhet: teknologi for beslutningsstøtte i helsesektoren- hva kan vi lære av oljeindustrien. Arrangementet finner sted på HelseCampus Stavanger tirsdag 3. mars. 

Teknologioverføring på tvers av sektorer. 
Norway Pumps & Pipes er en plattform som jobber for å fremme samarbeid og innovasjon basert på kunnskapsdeling mellom fagpersoner innenfor helsesektoren og andre sektorer, som typisk ikke ville møtes uten tilrettelegging. Gjennom Norway Pumps & Pipes skal siloer brytes ned og synergier skapes.  Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger universitetssjukehus (SUS), Norwegian Research Centre (NORCE) og Greater Stavanger. Sammen med aktører fra industri og næringsliv skal samarbeidspartnerne utvikle Norway Pumps & Pipes som et dynamisk virkemiddel for å utvikle nye ideer, nye løsninger og nye produkter. 

Forskingsbasert helseklynge 
HelseCampus Stavanger er navet i en regional forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene. HelseCampus Stavangerer et samarbeidsprosjekt mellom UiS, SUS, Laerdal Medical, Stavanger kommune og NORCE. Visjonen for HelseCampus Stavanger er simulering, sikkerhet og samhandling – læring, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse.
 


  

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer