Internasjonal interesse for regionens verdiskaping av petroleumsressurser

Som en del av Petrad sitt kurs om norsk petroleumssektor arrangerte Greater Stavanger en safari i Stavanger-regionen for deltakere fra syv afrikanske land. Målet var å vise hvordan regionen har klart å skape arbeidsplasser og velferd fra 1965 når første lisens ble tildelt. 

Deltakerne fikk høre hvordan regionen har utviklet seg fra den spede begynnelse til å bli Europas energihovedstad med en verdensledende klynge og en sterk leverandørkjede.

En del av safarien var besøk hos Hitech Products på Sola hvor gruppen ble godt mottatt og fikk en omvisning på anlegget. I tillegg fikk deltakerne en guidet tur med informasjon i de nærliggende næringsområdene som Tananger, Forus, Jåttåvågen og Mekjarvik.

Deltakerne var fra ledende posisjoner i Mosambik, Uganda, Gambia, Bangladesh, Sierra Leone, Ghana og Surinam. Kurset tar sikte på å styrke deltakernes innsikt i forvaltningen av petroleumsressurser til fordel for vertsnasjonen og som et samspill mellom regjeringen, foretakene og samfunnet. Målgruppene er senior offentlige administratorer, politikere, petroleumsfirmaer og andre som er engasjert i petroleumsspørsmål fra et styrings-, næringslivs- eller samfunnsperspektiv.
 

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer