Høringssvar til langtidsplan for Forsvarssektoren

Mandag 11-12 mai skal Utenriks- og Forsvarskomiteen sin behandling av Proposisjon 62S Vilje til beredskap på høring. 

Greater Stavanger har i samarbeid med Stavanger kommune, Sola kommune, Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune utarbeidet et høringsforslag på vegne av Rogaland. Forlaget skal fremlegges av varaordfører Siv-Len Strandskog under høringen.

Roser forsvarssjefen
I høringsuttalelsen roser kommunene i Stavanger-regionen Forsvarssjefen for å ha
tatt fatt i de utfordringene som en endret omverden gir Norge, samtidig som det legges vekt på at Norge må kunne møte utfordringene i forhold til ambisjonene om å kunne forsvare eget territorium.

Fokus på gjenkjøpsordningen må styrkes
Forsvaret har de siste årene jobbet målrettet med å sikre et økt norsk innhold i forbindelse med
forsvarsanskaffelser. I høringsuttalelsen påpekes det likevel at gjenkjøpsordningen ikke evner å bli tilgjengelige for mer et fåtall bedrifter og at beslutningsprosessene er for langdryge. Videre ber kommunene i Stavangerregionen om at fokuset på
gjenkjøpsordningene må styrkes, og at det bør være et mål at flest mulig av sjøforsvarets
kommende fartøy designes og bygges i Norge. 

Styrke forsvaret, heimevernet og teknologimiljøet på Sola
«Stavangerregionen er en viktig forsvarsregion og vi ser også muligheter for å kunne styrke det
regionale bidraget til forsvarssektoren, blant annet med kompetanse fra energi- og petromaritim
sektor» står det i høringsuttalelsen. 

Samtidig påpekes det at styrkingen av Heimevernet er svært viktig for samfunnssikkerhetsberedskapen i regionen og at det derfor må vies større fokus på temaet i langtidsplanen for Forsvarssektoren.  

Et annet tema som diskuteres er helikoptermiljøet på Sola. Dette er det største og mest relevante
fagmiljøet for operasjon, vedlikehold og trening i bruk av store helikoptre i Nord-Europa. Kommunene i regionen ber derfor Forsvaret om styrker rollen som teknologimiljøet på Sola har for andre kommende helikopterplattformer.

Les høringsuttalelsen her

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer