Greater Stavangers Årskonferanse 2019

Årskonferanse er en av de viktigste arenaene for debatt- og kunnskapsdeling om næringsutvikling i Stavangerregionen. Onsdag 30. Oktober arrangerte Greater Stavanger Årskonferansen for 11 gang på Clarion Air hotell på Sola.   
 

Næringsmessig attraktivitet og bærekraft på agendaen.
Med mål om å være storbyregionen med størst konkurransekraft og verdiskapingsevne i landet er det viktig å sikre og skape nye arbeidsplasser, velferd og verdiskaping. For å oppnå dette må regionen være et velfungerende og attraktivt lokaliseringssted for næringslivet og en foretrukken bostedsregion for talenter. 

Hvor attraktiv er vår region når det kommer til næringsutvikling? Hvilke trekkplaster har vi? Hvordan blir vi mer attraktive? Kan kraften i eksiterende næringsliv bidra? Og hvordan blir vi attraktive for fremtiden? Dette var noen av spørsmålene som danner grunnlag for årets tema - næringsmessig attraktivitet og bærekraft. 


Fakta på bordet fra Telemarksforskning. 
Knut Vareide, Seniorforsker ved Telemarksforskning presenterte tall fra attraktivitetsanalysen gjort for Greater Stavangerregionen. I følge Vareide har Stavangerregionen høyest vekst i næringslivet sammenlignet med resten av landet. Samtidig har regionen en sterkere arbeidsplassvekst i næringslivet enn forventet ut fra bransjestruktur og befolkningsvekst. Dette bekreftes også gjennom SR-banks konjunkturbarometer, som viser at regionen opplever økt aktivitet og flere arbeidsplasser. Stavangerregionen er med andre ord svært attraktiv næringsmessig.


Den næringsmessige attraktiviteten står ikke i stil med tallene for befolkningsveksten i regionen. Stavangerregionen trekker ikke til seg innflyttere som forventet og taper innbyggere mot resten av landet, til tross for den sterke arbeidsplassveksten i regionen. Tallene antyder at Stavangerregionen er attraktiv for næringsliv, men ikke en like attraktiv region å flytte til. 


Skråblikk på Regionen.
Ståle Økland, tidligere varaordfører i Time kommune og forfatter ga tilhørerne ett skråblikk på Stavangerregionens attraktivitet. Økland påpekte at regionen historisk sett har en unik evne til å komme seg opp av dalen etter perioder med kraftig nedgang i næringslivet, og at omstillingsevne og den jærske kulturen for å «brette opp armene for å få ting gjort» er en styrke regionen har. Samtidig påpekte Økland i likhet med Vareide at regionen ikke er en attraktiv region for tilflyttere, og at det på lik linje mangler en god grunn til å flytte hjem igjen for regionens utflytter. Både Vareide og Økland pekte på økt boligbygging og lavere boligpriser som et viktig virkemiddel for å tiltrekke folk.

 
Konkrete tiltak for å øke regionens attraktivitet 
Når Stavangerregionen er hot for næringsmessig attraktivitet, blir det enda viktigere å gjøre regionen attraktiv for tilflyttere. Under årets Årskonferanse fikk vi presentert flere konkrete tiltak som kan øke attraktiviteten til regionen. 


Greater Stavanger og Avinor jobber blant annet sammen om flyruteutvikling, og fokuserer i hovedsak på direkteruter ut fra Sola flyplass. Direkte internasjonale flyrutene gjør Stavangerregionen mer attraktiv både for næringslivet og for tilflyttere internasjonalt. I tillegg peker Thomas Bergeland, prosjektleder flyruteutvikling hos Greater Stavanger på, at direkte flyruter både sparer reisende for tid, og er mer miljøvennlig enn å fly via Oslo.


Næringsforeningen i Stavanger på sin side presenterte det nye trainee-programmet Trainee Sørvest, hvor nyutdannede skal kunne søke på trainee-stillinger hos sammarbeidsbedrifter. Programmet er ettårig og vil kombinere faglig og personlig utvikling gjennom enge opplegg hos bedriften, og et feller trainee-opplegg arrangert av Næringsforeningen. Programmet har oppstart 2020, og bedrifter kan selv melde sin interesse til næringsforeningen. Prosjektet er et samarbeid mellom Næringsforeningen og UiS. Du kan lese mer om dette her.


Klynger – kraften i eksisterende næringsliv. 
Mona Skaret fra innovasjon Norge illustrerte hvilken verdiskapingen klyngeprogrammet til Innovasjon Norge har. På landsbasis ser man at klyngebedriftenes økte verdiskaping i form av antall arbeidsplasser og omsetning overstiger samlede investeringer i klyngeprogrammet etter 3 år.  

Bedriftene ContinYou, VisoNova, Askvik Aqua og Equinor er alle gode eksempler på bedrifter i Stavangerregionen som nytter godt av klyngesammarbeid. Gjennom panelsamtalen moderert av Inger Lise Rettedal fikk bedriftene delt sine erfaringer og suksesshistorier. 

Representanten for Stiim, Steffen Kildal fra Askvik Aqua, trakk fram de fordelene en mindre bedrift har i klyngenettverket gjennom felles profilering på messer og muligheten til å møte andre aktører innen havbruksnæringen. Dagrunn Eriksen fra firmaet ContinYou i Norwegian Smart Care Cluster så også klyngen som en slags brobygger mellom det offentlige støtteapparatet og gründer- og start-up bedrifter.

Hva med de økonomiske utsiktene og hvor er kapitalen på vei? 

SR-bank ga en gjennomgang av regionens økonomiske utsikter sett i perspektiv til resten av Norge og verden. En begivenhetsrik tid med Brexit, økt oljepris, svak krone og bedring i norsk økonomi sett opp mot global uro setter sitt preg på de økonomiske utsiktene. Kyrre Knudsen i SR-bank pekte også på klimadebatten som en sterk driver for norsk økonomi. FNs bærekraftsmål preger også markedsutviklingen, og preger de fleste bedrifters fremtidie strategier. Samtidig ses det at 1/3 av norske bedrifter har endret sine investeringsplaner i tråd med bærekraftsmålene. 

Alle presentasjonene fra Greater Stavangers Årskonferanse 2019 kan du se her
 

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer