Greater Stavanger oppretter Partnerforum for sine medlemmer

I lys av koronasituasjonen og utfordringene dette medfører for det regionale næringslivet er samhandling på tvers av kommunene spesielt viktig for å sikre fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser.  

Greater Stavanger har derfor opprettet et eget Partnerforum for sine medlemskommuner og fylkeskommunen. I tillegg vil andre samarbeidspartnere og aktører fra næringsregionen bli invitert til å delta ut fra tema for møtet.

Forumet skal ta opp tidsaktuelle tema og utfordringer regionen står overfor og danne et grunnlag for informasjonsutveksling, diskusjon og koordinering av aktuelle tiltak rettet mot næringslivet. 

NORCE studie som tema

Det første møtet i Partnerforumet avholdes onsdag 29 april kl. 14.00 som et webinar. Her vil Atle Blomgren fra NORCE gi en presentasjon av de første funnene fra studie om effektene av korona/oljepris-krisen på næringslivet i regionen. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra flere kommuner, Rogaland fylkeskommune og Greater Stavanger.

Les mer om undersøkelsen her

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer