Publikasjoner

Høringsinnspill

Innspill til Forsvarets langtidsplan Rogaland og Stavangerregionen.pdf (0.4 MB)

Planer

Greater Stavanger_Strategisk næringsplan 2013-2025 (1).pdf (4.35 MB)
Grunnlag for SNP 2018-2025_FINAL.pdf (0.24 MB)
Handlingsplan 2014.pdf (0.18 MB)
Handlingsplan 2015.pdf (0.22 MB)
Handlingsplan 2016.pdf (0.57 MB)
Handlingsplan 2017.pdf (0.21 MB)
Handlingsplan 2018-FINAL 151217.pdf (0.25 MB)
Handlingsplan 2019.pdf (0.36 MB)
Strategisk næringsplan 2018-2025_FINAL.pdf (0.48 MB)

Evalueringsrapporter

IRIS 2014-371 Evaluering av Greater Stavanger.pdf (0.75 MB)
NORCE: Greater Stavanger brukerundersøkelse 2018 (1.34 MB)
Perspektivanalyse Sør-Rogaland.pdf (2.22 MB)
Resultat- og evalueringsrapport 2016-2018 (3.71 MB)
Spørreundresøkelse partnerkommuner 2018 (1.38 MB)

Årsrapporter

Årsrapport 2014.pdf (0.36 MB)
ÅRSRAPPORT 2017.pdf (0.47 MB)
Årsrapport 2018 (4.6 MB)
Arsrapport_2005_Stavanger-regionen.pdf (0.46 MB)
Arsrapport_2006_Stavanger-regionen.pdf (1.74 MB)
Årsrapport 2015.pdf (1.13 MB)
Årsrapport 2016.pdf (0.92 MB)
GS2010_1.pdf (2.09 MB)
rsrapport+ARNE+2004.pdf (1.03 MB)
rsrapport2008_Stavanger+regionen_for+web.pdf (1.56 MB)

Næringsarealer

Naeringsarealer_sluttrapport_2007.pdf (1.09 MB)
Nringsarealrapport_delprosjekt_1.pdf.pdf (0.65 MB)
Presentasjon av _Regional næringsarealstrategi for Stavangerregionen_.pdf (6.16 MB)
R10-2014 Boligbehov og potensialet for boligbygging i Stavangerregionen 1905.pdf (2.69 MB)
Regional næringsarealstrategi.pdf (1.18 MB)
Utredning av behov for nye næringsarealer.pdf (8.07 MB)
Økt verdiskaping gjennom strategisk arealbruk-til Greater Stavanger 20140326 (2).pdf (6.09 MB)

Tertialrapporter

Tertialrapport 1. tertial 2016.pdf (1.06 MB)
Tertialrapport 1. tertial 2017.pdf (0.78 MB)
Tertialrapport 2. tertial 2016.pdf (1.05 MB)
Tertialrapport 2. tertial 2017.pdf (0.67 MB)
Tertialrapport 2. tertial 2018.pdf (1.43 MB)

Diverse rapporter

Norwegian Opportunities in Offshore Wind.pdf (0.94 MB)
Rapport fra IRIS til Årskonferansen 2015.pdf (3.17 MB)
REAP report 2014.pdf (1.56 MB)
Statusrapport - regional omstilling og organisk vekst i mulige vekstnæringer webversjon.pdf (2.65 MB)


Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer