Smartkommune - Heldagssamling 2019

Smartkommune er et samarbeidsprosjekt mellom 14 kommuner i Stavangerregionen, innen arealplan, byggesak, geodata og utbyggingsavtaler. Samarbeidet startet i 2005, og er en del av Greater Stavanger sitt arbeid med tilrettelegging for næringsvirksomhet.

Kommunene i Stavangerregionen ønsker å gi tjenester av høy kvalitet til næringsliv og innbyggere. For utbyggere som gjennomfører prosjekter i flere kommuner så handler dette blant annet om å møte felles rutiner, krav og skjemaer uavhengig av hvilken kommune de gjennomfører prosjekter i. For innbyggere handler det blant annet om å kunne levere søknader og følge søknadsprosesser på en enkel og effektiv måte.

Smartkommune sin heldagssamling har etablert seg som en viktig møteplass for fagfolk innenfor plan, byggesak og geodata.

Nå når Smartkommune er etablert som et fagnettverk innenfor DigiRogaland vil årets heldagssamling være en møteplass for denne type fagfolk i hele Rogaland.

Program (foreløpig):

08.30 - 09.00
Registrering og kaffe

09.00 - 12.30
Fellesprogram

09.00 - 09.05
Velkommen til heldagssamling
Kristin Barvik, Kommunaldirektør Innovasjon og digitalisering i Sandnes kommune og leder av styringsgruppen for Smartkommune

09.00 - 09.30
Den nye digitaliseringsstrategien
Digitaliseringsstrategien og hvordan KS jobber i forhold til denne!
Astrid Øksenvåg, Avdelingsdirektør forskning, innovasjon og digitalisering i KS

09.30 - 09.50
Digi Rogaland + Smartkommune = Sant? 
– Hva betyr dette for oss?

Rune Hauge, direktør DigiRogaland og Kristin Barvik, Kommunaldirektør Innovasjon og digitalisering i Sandnes kommune og leder av styringsgruppen for Smartkommune

09.50 - 10.20
Hvordan jobber Trondheim kommune med Innbyggerinvolvering 
v/ Kristin Solhaug Næss, Arkitekt ved byplankontoret i Trondheim kommune 

Summing 10 min 

10.30 - 10.45
Pause

10.45 - 11.35
Er tilliten til forvaltningen under press? - Hvordan kan den styrkes?
Lars Helle, Sjefsredaktør, Stavanger Aftenblad
Inger Lise Erga, Leder for utvalg for byutvikling i Sandnes kommune for Frp
Merete Skogland, Avdelingsleder arkitektur og byutvikling, Rambøll Norge AS

11.35 - 12.00
Fra silo til samhandling 
Kristian Resset, digitaliseringskoordinator, Haugesund kommune 25 min

12.00 - 13.00
Lunsj

13.00 - 15.00
Parallelseminarer

Seminar A
Hvordan jobbe med klimatilpasning og ny bruk av teknologi

Møteleder: Hugo Kind, Fagkoordinator klimatilpasning, Beredskap og samfunnsutvikling, By- og samfunnsplanlegging i Stavanger kommune

1) Nasjonale kartleggingen (IF, Cicero) vister at Stavanger kommune er Norges beste kommune på klimatilpasning - Klimatilpasning i Stavanger kommune

Hugo Kind, Stavanger kommune

2) 3D og VR i arkitektur og byplanlegging
- Hvordan DARK bruker 3D og VR-løsninger i våre prosesser internt, overfor kunder og myndigheter. 

Karen Maria Eiken og Ingrid Eileraas i Dark arkitekter


Seminar B
Den gode måten å eplehagefortette, finnes den?

Møteleder: Anne Kristin Gangenes, Hå kommune

1) Hvordan jobber Sola kommune med eplehage fortettinger. Bakgrunnen, prosessen, og erfaringsutveksling rundt vedtatt områdeplan for Varden – Stemmen i Sola, 2010. Eneboligområde fra 1970 tallet) – Hva kan andre kommune lære av Sola kommune

Ståle Undheim, kommuneplanlegger, Sola kommune

2) Hvordan mener Fylkesmannen at kommunene skal jobbe med eplehagefortettinger; gjennom dispensasjoner, mindre endringer, detaljreguleringer eller områdereguleringer? Fordeler og ulemper. Stikkord, kvalitet, prosess, medvirkning, rettsikkerhet og langsiktighet.

Tage T. Eriksen, fagleiar/seniorrådgivar, Fylkesmannen i Rogaland

3) Sivilombudsmannen: Hvorfor mener SOMB at helhetlig vurdering av eplehagefortetting tilsier ny reguleringsplan og at det ikke er greit å dispensere fra reguleringsplan. Bakgrunn i SOMB sak 2017/2921

Kari Rørstad, Seniorrådgiver,  Sivilombudsmannen

4) Eksempel på eplehage fortetting i Stavanger kommune;  Madlamark i Snorres gate, Vaulen og Bruvikveien i Stavanger.  Om prosessene, medvirkning og kvalitetene i seg selv og i forhold til omgivelsene.

Wenche Clarke, Byplanlegger Stavanger kommune

5) Workshop: Hvordan bør kommunene som plan og byggesaksmyndighet jobbe med eplehagefortettinger for å sikre; kvalitet, god prosess, samskaping/medvirkning med nabolaget, rettsikkerhet og langsiktighet.

Prosessveileder: Anne Kristin Gangenes, kommunalsjef i Hå kommune

Seminar C
Hvordan jobbe mer effektivt med tilsyn på tvers av fagmiljøene i kommunen

Møteleder: Kjetil Pedersen, Avdelingsleder tilsyn, Sandnes kommune

Kommunen er gjerne både grunneier og forvalter av ulike lover. Hvordan kan tilsyn sikre bedre og mer effektiv oppfølging av saker?

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer