Årskonferansen 2019

Greater Stavanger sin Årskonferanse er en av de viktigste arenaene for debatt- og kunnskapsdeling om næringsutvikling i Stavangerregionen.

Med mål om å være storbyregionen med størst konkurransekraft og verdiskapingsevne i landet er det viktig å sikre og skape nye arbeidsplasser, velferd og verdiskaping. For å oppnå dette må regionen være et velfungerende og attraktivt lokaliseringssted for næringslivet og en foretrukken bostedsregion for talenter. 

Hvor attraktiv er vår region når det kommer til næringsutvikling? Hvilke trekkplaster har vi? Hvordan blir vi mer attraktive? Kan kraften i eksiterende næringsliv bidra? Og hvordan blir vi attraktive for fremtiden? Dette er noen av spørsmålene som danner grunnlag for årets tema på årskonferansen, nemlig attraktivitet. 

Er Stavangerregionen HOT or NOT? 

For å svare på dette har Greater Stavanger invitert både nasjonale og regionale aktører til debatt og innsikt i regionens fremtid.

Last ned programmet her

Pris: 750,- pr. pers inkl lunsj.

Innlegg:


Velkommen

Christine Sagen Helgø

Styreleder // Greater Stavanger
Hvor attraktiv er Stavangerregionen?

Ståle Økland

Forfatter og foredragsholder //

Ståle Økland er en norsk forfatter og foredragsholder. Han er oppvokst på Bryne, men har også bodd i Leverkusen og Paris før han som voksen har valgt å bosatte seg i Oslo. Ståle har skrevet flere bøker, blant annet om økonomi, ledelse og byutvikling og var fra 2003-2005 varaordfører for Høyre i Time kommune.

Med sine røtter fra Bryne og ekspertise på samfunnstrender og morgendagens organisasjoner og bedrifter vil Ståle kaste et skråblikk på Stavangerregionen for å sette vår næringsmessige attraktivitet i et bredere perspektiv.

Fakta på bordet – attraktivitetsanalysen til Telemarksforskning

Knut Vareide

Seniorforsker / Sosialøkonom // Telemarksforskning

Knut Vareide er sosialøkonom (cand oecon) fra universitetet i Oslo. Fra 1985 til 1988 var han forsker ved Gruppen for ressursstudier. Fra 1998 til 1990 var han næringssjef i Dønna kommune. Etter en periode med diverse næringsvirksomhet på Helgeland returnerte han til forskningen i 1996 og har vært forsker ved Telemarksforsking siden da. De siste 22 årene har han drevet med forskning innenfor fagfeltet regional utvikling, hovedsakelig basert på kvantitative analyser og modeller. Modellene og analysene som Vareide har utviklet brukes i dag av mange kommuner, regioner og fylker i Norge som grunnlag for strategiutvikling og samfunnsplanlegging.

Knut vil med utgangspunkt i sin metodikk og fakta skissere opp Stavangerregionens attraktivitet sammenlignet med andre storbyregioner.  

Klynger som instrument for verdiskaping og omstilling på nasjonalt nivå

Mona Skaret

Divisjondirektør Privat og offentlig innovasjon // Innovasjon Norge

Mona Skaret leder divisjonen for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge. Hun kom til Innovasjon Norge i 2013 fra en lederstilling i IT- og konsulentselskapet Steria AS. Mona brenner for innovasjon og digitalisering. Hun har lang praktisk erfaring med ledelse og omstilling i tjenesteytende sektor, industri og offentlig sektor fra blant annet SINTEF og Kunnskapsdepartementet.

Hva er nytteverdien?

Panelsamtale med regionens klynger

// Klyngene
Universitetet som trekkplaster

Rune Dahl Fitjar

Prorektor // UiS

Runar Dahl Fitjar er Prorektor for innovasjon og samfunn ved Universitetet i Stavanger. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen og har en PhD i Government fra London School of Economics. Som forsker fokuserer han på aspekter ved regional utvikling og innovasjon, og har bidratt i en rekke publikasjoner innenfor temaet. Runar har vunnet flere priser, blant annet Stavanger Forum formidlingspris i 2011 og Lyses forskningspris i 2014.

Universitetet i Stavanger spiller en viktig rolle i å tiltrekke seg studenter, forskere og andre til Stavangerregionen. Runar vil gi oss universitetets egen oppfatning av sin rolle som trekkplaster, og samtidig gi oss et innblikk i universitetet ambisjoner fremover og betydningen det kan ha for regionens attraktivitet.  

Internasjonale flyruter

Elisabeth Strømstad

Sjef Foretningsutvikling // Avinor

Elisabeth Strømstad er sjef for forretningsutvikling ved Stavanger Lufthavn Sola og har tidligere jobbet som forretningsutvikler ved kommersiell avdeling ved samme sted.  Hun har en allsidig arbeids- og ledelseserfaring fra både tele-, hotell- og restaurantbransjen.

Elisabeth er utdannet innen språk- og hotellfag fra Universitetet i Bergen og University of Surrey i England.

Sammen med Thomas Bergeland vil Elisabeth belyse betydningen av internasjonale flyruter for næringsregionen og samtidig gi oss et innblikk i regionens attraktivitet sett fra flyselskapenes perspektiv.   

Internasjonale flyruter

Thomas Bergeland

Prosjektleder Flyruteutvikling // Greater Stavanger

Thomas Bergeland har vært ansatt som prosjektleder i Greater Stavanger siden 2018, med flyruteutvikling som arbeidsområde. Han har lang erfaring fra reiselivsbransjen og har 13 års fartstid i flyselskapene SAS og Thomas Cook bak seg. I tillegg har han også jobbet som økonom i oljeservicebransjen. Han er utdannet siviløkonom og har i tillegg til å studere reiselivsledelse ved Norsk Hotellhøyskole en mastergrad i økonomi fra Universitetet i Stavanger.

Greater Stavanger - et regionalt perspektiv

Kristin Reitan Husebø

Administrerende direktør // Greater Stavanger

Kristin R. Husebø har siden 2014 vært administrerende direktør i Greater Stavanger. Hun har tidligere hatt lederstillinger i Equinor, Aftenbladet og som grunder av Prekubator TTO, en kommersialiseringsenhet for forskningsmiljøene i Stavangerregionen (nå del av Validè). Husebø er Master of Management fra BI. Hun har i tillegg erfaring fra styreverv regionalt og nasjonalt; AKVA Group ASA, SIVA SF, Lyse AS, TIDE ASA og grunderselskaper.

Unge talenter

Harald Minge

Administrerende direktør // Næringsforeningen i Stavangerregionen

Harald Minge er adm direktør i Næringsforeningen, som representerer 2002 bedrifter mellom Dalane og Ryfylke! Han har bakgrunn som journalist og redaktør, og var blant annet sjefredaktør i Rogalands Avis mellom 2000 og 2008.

De økonomiske utsiktene for regionen på kort og lang sikt

Kyrre Knudsen

Sjefsøkonom // SR-Bank

Kyrre M. Knudsen har siden 2013 vært sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank. Han har tidligere jobbet med olje- og gassmarkeder som sjefanalytiker i Equinor. Videre har Knudsen arbeidet i Norges Bank, herunder som taleskriver for sentralbanksjefen, og i Finansdepartementet. Knudsen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (1999) og har hovedfag i samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo (2001). Knudsen er kommentator i flere næringslivsmedier som Dagens Næringsliv, Finansavisen, E24 og Stavanger Aftenblad, Bergens Tidene og Sysla.

Investortrender og hvordan bærekraft påvirker foretningsmodeller og utsikter i regionen

Guro Elgheim Sivertsen

Fagsjef for bærekraftig finans // SR-Bank

Guro Elgheim Sivertsen er fagsjef for bærekraftig finans i SpareBank 1 SR-Bank med hovedfokus på klimarisiko, bærekraftig kreditt, ansvarlige investeringer, ESG analyse og bærekraftsstrategi. Guro har tidligere arbeidet som investeringssjef i TD Veen AS og senioranalytiker i Equinor Kapitalforvaltning. Hun er utdannet samfunnsøkonom ved Universitet i Bergen og London School of Economics, og har en Executive MBA i finans ved Norges Handelshøyskole.

Guro vil analysere investortrender og si noe om hvordan økt fokus på bærekraft påvirker foretningsmodeller og derigjennom regionens fremtidsutsikter.

 

Test- og pilotregion

Helge Sverre Eide

Business Manager // Blue Logic
Stavangerregionen - Hot or not?

Ivar Rusdal

Styreleder // Nordic Edge AS
Moderator

Inger Lise Aarrestad Rettedal

Bonde // Klostergarden

Inger Lise Aarrestad Rettedal er til daglig bonde og forretningsutvikler på Klostergården på Mosterøy. I tillegg er hun styrerepresentant for Nortura. Hun har en MBA i Merkevareledelse fra NHH, og er utdannet agronom. Tidligere har Inger Lise jobbet som leder innen samfunns- og myndighetskontakt i Statoil og med kommunikasjon og rådgivning i Aker Solutions og Melvær & Lien Idé-entreprenør. Hun har bred styreerfaring fra kultur- og samfunnsliv og er tidligere politiker og folkevalgt på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer