Hjem / Om oss / Kort fortalt

Kort fortalt

Greater Stavanger jobber for å skape arbeidsplasser og økt verdiskapning i Stavanger-regionen. Vi jobber med miljøer innen forskning, offentlig sektor og næringsliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, med å legge forholdene best mulig til rette for langsiktig økonomisk vekst i regionen.

Greater Stavanger er en prosjektbasert organisasjon. Vi bidrar i mange ulike prosjekter som koordinator, initiativtaker eller med prosjektledelse. Vår jobb er å se muligheter og å få jobbet frem konkrete resultater. Vår innsats er forankret i strategisk næringsplan, slik at vi leverer på regionens behov og ønsker, både for næringsliv og offentlige myndigheter.

Våre verdier er å være åpen, energisk og nyskapende. Det er 16 kommuner og Rogaland fylkeskommune som utgjør partnerskapet Greater Stavanger, og selskapet er eid av Forus Næringspark.

Last ned kort presentasjon om Greater Stavanger her.

Mer info:


Kristin Reitan Husebø

Administrerende direktør

   +47 96 90 57 96
 kristin@greaterstavanger.com